Pre-design of a thermal power plant


Topal H.

BİYOSAN ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK A.Ş., pp.23, Ankara, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Üniversitemizden 23/09/2020 tarihinde firmanız, kurmayı planladığı biyokütleden enerji üretimi santralına ait ön tasarım verilerini içeren bir değerlendirme raporu talep etmiştir. Fakültemiz Döner Sermayesi 24/09/2020 tarihli Sözleşmesi hazırlanarak “Teknik Rapor” hazırlanmaya başlamıştır. Bu Sözleşme doğrultusunda yakıta ait bilgiler alınarak biyokütle yakıtlı bir yakma sistemli santral ön tasarım verileri hesaplanmıştır. Hesaplanan ve modellenen parametreler her iki ünite için tablolar ve tasarım genel şemaları ile verilmiştir. Yakıt olarak kullanılması planlanan biyokütleler dikkate alınarak, toplamda dört üniteden oluşan sistemde elektrik kurulu gücü 2 x 2,0 MWe ve 2 x 6,0 MWe olmak üzere toplamda 16 MWe olan su-buhar sistemi (Rankine Sistemi) tasarımı ve sistem elemanları bilinen teknolojiye göre incelenmiştir. Her iki kapasite için Rankin Çevrimi tasarım hesapları analitik olarak yapılmış ve ayrıca bir paket program kullanılarak da enerji ekserji analizleri de dahil olmak üzere termodinamik hesapları yapılmıştır. Santral enerji ve kütle dengesi hesaplanarak sistemin termal verimi, çevrim verimi hesaplanarak toplamda yıllık yakıt tüketimleri ve enerji üretimleri belirlenmiştir. Santral yakıtı analiz sonuçları kullanılarak yapılan enerji üretim hesapları eklerde verilmiştir. Seçilen teknoloji ve işletme verileri esas alınarak yapılan termodinamik hesaplara göre sistemin net enerji dönüşüm verimi 1 ve 2. Üniteler için % 21,960 3. ve 4. Üniteler için ise % 26,28 olarak belirlenmiştir. Bu hesapta iç enerji tüketim verisi dikkate alınmıştır.