Farklı Geçici Restoratif Materyallerin Mikrosızıntısının Değerlendirilmesi


TINAZ A. C. , HELVACIOĞLU KIVANÇ B. , EROL Ş., BEK KÜRKLÜ Z. G.

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Kasım 2006

  • Yayın Türü: Bildiri