2-Hidroksi 3-metoksi Sülfisoxazol bileşiği ile Cu(II), Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Antibakteriyel Aktivitelerinin ve Enzim İnhibisyonlarının İncelenmesi


Şen C., ALYAR S., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , ALYAR H., ADEM Ş., KALKANCI A.

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri