Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi


Yeniay A., Darendeliler H. N.

Türkiye Klinikleri, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Sınıf II anomalilerin iskeletsel özelliklerinin değerlendirildiği bu derlemede; erken dönemden başlıyarak sınıf II anomali özellikleri, büyüme ile morfolojik değişimi ve kafa kaidesi morfolojisinin farklı vertikal büyüme modeli oluşumuna etkisinin değerlendirildiği çalışmalar özetlenmiştir. Sagital yönde değerlendirdiğimiz sınıf II anomalilerde kraniyal kaidenin morfolojik karakteristikleri, vertikal büyüme modelini etkilediği göz önünde bulundurulur ise anomalinin etyolojisi ve prognozu daha anlamlı açıklanacaktır.