THE EFFECT OF THE MUSICAL ARTICULATION EDUCATION ON THE VIOLIN STUDENTS’ MUSICAL ARTICULATION ABILITY AT GAZİ UNIVERSITY GAZİ EDUCATION FACULTY FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT MUSIC EDUCATION BRANCH


Creative Commons License

Tanınmış G. E.

ZKÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.8, no.15, pp.149-163, 2012 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 15
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : ZKÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.149-163

Abstract

The purposes of this study are to determine the effect of the musical articulation education on the violin students’ musical articulation ability at Gazi University Gazi Education Faculty Fine Arts Education Department Music Education Branch. The data was collected through an observation form consisting of two sections, and a questionnaire consisting of five sections used to quantify the qualitative data. Yet, the study was determined that the musical articulation education applied affects the students’ musical articulation characteristics positively and meaningfully. 

Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı keman öğrencilerine uygulanan müzikal boğumlama eğitiminin temel müzikal boğumlama özelliklerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Verilerinin toplanmasında iki bölmeli ölçekten oluşan gözlem formu ve onunla elde edilen nitel verilerin nicel veriye dönüştürülmesinde de beş bölmeli gözlem sonuçlarını puana dönüştürme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; uygulanan müzikal boğumlama eğitiminin, öğrencilerin temel müzikal boğumlama özelliklerini olumlu yönde etkilediği görülmektedir.