HIV İlişkili Komplikasyonların Tanısında Klinik-Laboratuvar İletişiminin Önemi


Özgen Top Ö., Sultanova F., Kuşcu N. E., Aktaş F.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, Ankara, Turkey, 22 - 25 March 2018, pp.121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Soru(n) Laboratuvara gönderilen örneklerin doğru değerlendirilebilmesi için HIV/AIDS gibi özel durumlarda ön planda beklenen fırsatçı etkenler belirtilmediğinde tanıda gözden kaçmalar olabilmektedir. Olay/Olgu Kırk yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası konuşma bozukluğu ile başvurmuştur. Kraniyal MR’sinde kitle saptanması nedeniyle biyopsi amaçlı beyin cerrahi bölümüne yatırılmıştır. Operasyon öncesi tetkiklerinde anti-HIV şüpheli pozitif gelmiştir. Patoloji sonucu nekroz, gliozis ve minimal inflamasyon alanları içeren beyin parankimi şeklinde raporlanmıştır. Sonucun nonspesifik gelmesi üzerine tekrar operasyon planlanmış ve subtotal kitle eksizyonu yapılmıştır. Alınan örnek patolojiye sol temporal yerleşimli metastaz ile uyumlu sert kıvamlı intraaksiyal kitle lezyonu klinik ön bilgisi ile gönderilmiştir. Takipte ateşi olan ve anti-HIV şüpheli pozitif gelen hasta infeksiyon hastalıkları servisine yatırılmıştır. HIV doğrulama testi pozitif gelen hastanın HIV-RNA’sı 1.200.000 kopya/mL ve CD4 sayısı 48 hücre/mm3 saptanarak tenofovir, emtrisitabin ve raltegravir başlanmıştır. Toxoplasma gondii IgG testinin pozitif, CD4 sayısının 200 hücre/mm3 ’ün altında olması nedeniyle intrakraniyal kitle lezyonunun toksoplazmoza bağlı olduğu düşünülmüş ve trimetoprim-sülfametoksazol tedavisi başlanmıştır. Patolojisinde spesifik bulgu saptanmaması üzerine patoloji bölümüyle iletişime geçilmiştir. Hastanın HIV pozitif olduğu ve kitle lezyonu yapan etkenler açısından preparatın tekrar değerlendirilmesi ve saklanan örnekten tüberküloz ve T. gondii için PCR testi çalışılması istenmiştir. PCR testinin yapılabilmesi için testi etkileyebilecek formalinin uzaklaştırılması işlemi uygulanmış ve T. gondii PCR testi pozitif bulunmuştur. Yeniden incelenen patolojik örnekte “bir alanda T. gondii bradizoid formu ile uyumlu mikroorganizma saptanmıştır” şeklinde raporlanmıştır. Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? Hastanın mevcut hastalığı ve ön planda düşünülen fırsatçı infeksiyon etkenleri hakkında patoloji bölümüne ayrıntılı bilgi verildi ve preparatın tekrar değerlendirilmesi istendi. Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu Patoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına gönderilen örneklerin doğru değerlendirilebilmesi için, hastanın altta yatan hastalıkları, klinik bilgisi, takip eden hekim tarafından ön planda düşünülen olası etkenler hakkında detaylı bilgi verilmesi tanının konulmasında büyük önem taşımaktadır.