Farklı Kök Ucu Kavite Preparasyon Teknikleri ile Dolgu Maddelerinin Tıkama Etkinlikleri


KOÇAK M. M. , KOÇAK S., AKTUNA S., GÖRÜCÜ J., DARENDELİLER YAMAN S.

12. EBDO Uluslalararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, 6 - 08 Kasım 2009