Tai Chi


Creative Commons License

Utkan Karasu A.

in: Zihin Beden Tıbbı, Ülkü Nesrin Demirsoy,Özden Özyemişçi Taşkıran, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.71-76, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.71-76
  • Editors: Ülkü Nesrin Demirsoy,Özden Özyemişçi Taşkıran, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Tai chi is a mind-body exercise that strengthens and relaxes both mind and body. Ta chi, in which circular, soft and flowing movements follow each other uninterruptedly, is also defined as meditation in motion. Tai chi reveals its effects via components such as: awareness, intention, structural integration, active relaxation, strengthening and flexibility, natural breathing, social support, embodied spirituality. Each component has therapeutic value individually and synergistically. The holistic and multi-level nature of Tai chi has effects on physical, psychological, social and physiological levels. Therefore, it is difficult to investigate the effects of Tai chi with traditional scientific research methods. However, the number of studies reporting the positive effects of Tai chi on general health is increasing. In addition, its positive effects have been reported in many clinical conditions such as prevention of falls, osteoarthritis, Parkinson's disease, and chronic obstructive pulmonary disease.

Tai chi zihni ve bedeni güçlendiren ve rahatlatan bir zihin beden egzersizidir. Hareket halindeki meditasyon olarak da tanımlanan Tai chi'de dairesel, yumuşak ve akıcı hareketler birbirini kesintisiz şekilde takip eder. Tai chi'nin etkileri; farkındalık, niyet, yapısal bütünlük, aktif gevşeme, kuvvetlenme ve esneklik, doğal solunum, sosyal destek, zihin-beden-ruh entegrasyonu gibi bileşenler ile ortaya çıkar. Her bir bileşeninin tek başına ve sinerjistik olarak hep beraber tedavi edici değeri vardır. Tai chi'nin bütüncül ve çok seviyeli doğası kişide fiziksel, psikolojik, sosyal ve fizyolojik düzeylerde etki göstermektedir. Bu nedenle geleneksel bilimsel araştırma yöntemleri ile Tai chi'nin etkilerini araştırmak zordur. Buna rağmen son yıllarda sayısı giderek artan çalışmalar Tai chi'nin genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca düşmelerin önlenmesi, osteoartrit, Parkinson hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi pek çok klinik durumda olumlu etkileri bildirilmiştir.