Alkol bağımlılarında Dopamin D2 reseptör (DRD2) gen lokusu polimorfizmlerinin Taq 1 enzimi kullanılarak PCR yöntemi ile belirlenmesi


YİRMİBEŞ KARAOĞUZ M. , COŞAR B. , ŞAHİN F. İ. , ARIKAN Z. , Menevşe A.

34. Ulusal Psikiyatri KOngresi, Turkey, 29 September - 03 October 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey