Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Model Kullanımı: Literatür taraması


KALKAN N. , BULUT H.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017