Deneysel olarak karaciğer rezeksiyonu sırasında iskemik önkoşullama yapılan ratlara hepatektomi öncesi verilern silimarin’in karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi.


YAVUZ A., DİKMEN K. , BOSTANCI H. , GÖBÜT H., Yıldız A., KEREM M. , ...More

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey