Deneysel olarak karaciğer rezeksiyonu sırasında iskemik önkoşullama yapılan ratlara hepatektomi öncesi verilern silimarin’in karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi.


YAVUZ A., DİKMEN K. , BOSTANCI H. , GÖBÜT H., Yıldız A., KEREM M. , ...Daha Fazla

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye