The Use Of Laccase Enzyme In The Removal Of Textile Dyes


Hürmüzlü R., OKUR M. , SARAÇOĞLU N.

3rd International Symposium onMultidisciplinary Studies and InnovativeTechnologies, 11 - 13 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri