EXPERT VIEWS ABOUT OTAKAR SEVCIK OP.8 EXERCISES RELATING TO CHANGING POSITION IN VIOLIN EDUCATION


Creative Commons License

Alan F. M. , Tanınmış G. E.

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.109-127, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.7816/sed-02-02-07
  • Journal Name: Sanat Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.109-127
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to indicate behaviours which should be considered and applied in changing position in violin education in accordance with theopinions of violin trainers and violin artists who have served and still serving in State Conservatory and Department of Music Teaching in Faculty of Education. In this study, source scanning method and interview method have been used in order to reach data. In source scanning which has done, domestic and foreign data were gathered. In interviews which have been had, experts have been asked questions about Sevcik exercises, Sevcik op. 8 and changing position; and their opinions have been taken. Data obtained in these interviews have been tabulated with their percentfrequency values. In this study, it was concluded that, in order to correct changing position, first of all, a comfortable stance and grip are necessary; the left hand should be positioned correctly in the violin fingerboard; the thumb has an important function in changing positions moving up and down; the left hand should be flexible and soft. It can be concluded that changing position should be done using glissando but glisando should not be made feel. In conclusion, this thesis argues that Sevcik op. 8 is a very important source about study of changing position; it is helpful for strengthening the fingers, for providing control of changing position and for solving intonation problems; but changing position cannot be limited only to Sevcik op. 8 and it should be supported with the help of different textbooks. 

Bu araştırma, yükseköğretim kurumlarından Devlet Konservatuvarları ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde görev yapan ve yapmış olan keman eğitimcileri ve keman eğitimci- sanatçılarının görüşleri doğrultusunda, keman eğitiminde konum geçişlerinde dikkat edilmesi ve uygulanması gereken davranışları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada verilere ulaşmak için kaynak tarama yöntemi ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklar taranmıştır. Yapılan görüşmelerde keman eğitimcilerine Sevcik alıştırmaları, Sevcik op.8 ve konum geçişleri hakkında sorular sorulup görüşleri alınmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen veriler yüzde- frekans değerleri ile tablo halinde verilmiştir. Araştırmada, konum geçişlerinin doğru ve iyi olabilmesi için öncelikle rahat bir duruş ve tutuşun gerektiği; sol elin keman sapında doğru konumlandırılması gerektiği; başparmağın inici ve çıkıcı konum geçişlerinde önemli bir işlevi olduğu; sol elin esnekliği ve yumuşaklığının sağlanması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan konum değiştirmelerin glissando tekniği kullanılarak yapılması gerektiği, ancak yapılan glissandonun özellikle hissettirilmesi gereken durumlar dışında hissettirilmemesi gerektiği uzmanlarca vurgulanmıştır. Sevcik op. 8’in konum çalıştırması yönünden çok faydalı bir kaynak olduğu; parmakların kuvvetlenmesi, konum geçişlerine hakimiyet ve entonasyon sorunlarının giderilmesi açısından çalıştırılmasının faydalı olacağı; ancak konum geçişlerinin sadece Sevcik op.8 ile sınırlandırılamayacağı ve farklı kaynaklar ile desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.