Ankara Asartepe Baraj Gölü’nde Yaşayan Oxynoemachellus angorae (Steindachner, 1897)’ nın Bazı Popülasyon Özellikleri


Creative Commons License

Saylar Ö., Ata B., Firidin B.

. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi., vol.5, no.4, pp.711-716, 2020 (Peer-Reviewed Journal)