BONE STATUS IN EXPERIMENTAL MODEL OF SPORADIC ALZHEIMER’S DISEASE


ŞAHİN D., TURAL R., SEPİCİ DİNÇEL A. , ALTAN N.

ULUSLARARASI BİYOKİMYA KONGRESİ 2017, 19 - 23 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri