EKSOJEN BDNF (BEYİN KÖKENLİ NÖROTROFİK FAKTÖR)’NİN SIÇAN HİPOKAMPÜSÜNDEKİ AMPA RESEPTÖR GluR1 ALTBİRİMİNE OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ