RON20 ve RON60 Yakıtı Kullanımında Hava Fazlalık Ktsayısının HCCI Motor Üzerindeki Etkileri


CALAM A., TABANLIGİL CALAM T. , SOLMAZ H. , POLAT S., İÇİNGİR Y.

9th International Automotive Technologies Congress, 7 - 08 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri