CONTENT ANALYSIS OF LEARNING OBJECT STUDIES IN TURKEY


Creative Commons License

Çakır H., Özcan H., Çelen Y.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.631-640, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.631-640
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Learning objects are collections that can be used for educational purposes in order to reuse and update a file or small files in a specific subject within the scope of different purposes. Although there are various studies in Turkey have been found to be associated with learning objects research can bring a holistic perspective on the subject. Between the years 2005-2019 with this research gives information about learning objects and their properties in Turkey, Turkish theses letters in the coded (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M) content The aim of the course is to provide a holistic perspective on the properties of learning objects. As a result of the research, 7 characteristics of learning objects and their status in the theses; Accessibility and search feature were studied in 11 theses, reusability in 10 theses, diversity, flexibility in 9 theses, granular structure in 5 theses, and low cost, cost effectiveness in 4 theses. While lik accessibility and search ”is the most studied feature, the least studied feature is olm low cost and economy”. Again in 2011, more studies were conducted on learning objects (3 theses) compared to other years.

Öğrenme nesneleri, belli bir konu çerçevesinde,  birbirinden bağımsız bir dosya veya küçük dosyaların, farklı amaçlar doğrultusunda tekrar ve güncellenerek yeniden kullanılabilmesi, bir bütünü oluşturmak için birleştirilebilmesi için eğitsel amaçlı kullanılabilen koleksiyonlardır. Öğrenme nesneleri ile ilgili Türkiye’de çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen konu hakkında bütünsel bakış getirebilecek bir araştırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırma ile 2005-2019 yılları arasında Türkiye’de öğrenme nesneleri ve özellikleri hakkında bilgi veren Türkçe tezler harflerde kodlanarak (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M) içerik analizi yapılmış ve öğrenme nesnelerinin özelliklerine yönelik bütüncül bir bakış açısı sunmak amaçlanmıştır. Araştırma sonucu olarak öğrenme nesnelerinin incelenen 7 özelliği ve tezlerde değinilme durumları; Erişilebilirlik ve arama özelliğine 11 tezde, tekrar kullanılabilirlik 10 tezde, çeşitlilik, esneklik 9 tezde, taneli yapıda olması 5 tezde ve düşük maliyet, ekonomiklik özelliği 4 tezde çalışılmıştır. “Erişilebilirlik ve arama” en fazla çalışılmış özellik iken, en az çalışılmış özellik “düşük maliyette olması ve ekonomiklik” ’tir. Yine 2011yılında öğrenme nesneleri ile ilgili ( 3 tez) diğer yıllara göre daha fazla çalışma yapılmıştır.