Diabetes Mellitusu Olan ve Olmayan Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Egzersiz Kapasitesi, Hemodinamik Yanıtlar, Dispne, Pulmoner Fonksiyon ve Risk Puanlarının karşılaştırılması


BAYRAM S., CAMCIOĞLU B., DÜNDAR Z. P. , GÖKTAŞ H. E. , ERER D. , İRİZ E. , ...Daha Fazla

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11 - 15 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri