Diabetes Mellitusu Olan ve Olmayan Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Egzersiz Kapasitesi, Hemodinamik Yanıtlar, Dispne, Pulmoner Fonksiyon ve Risk Puanlarının karşılaştırılması


BAYRAM S., CAMCIOĞLU B., DÜNDAR Z. P. , GÖKTAŞ H. E. , ERER D. , İRİZ E. , ...More

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11 - 15 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text