Tool-work piece thermocouple method


Creative Commons License

Özçatalbaş Y.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.3, pp.955-967, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, takım-iş parçası ısıl çift yöntemine göre takım/talaş arayüzey sıcaklığınuı ölçülebilirliği araştırılmıştır. Torna tezgahı için kurulan bir düzenekle, iş parçası ve (veya) takım, tezgah gövdesinden izole edilmiştir. Fener mili içerisinden geçirilen bakır boru ve civa banyosuna daldırılmış bakır disk vasıtası ile takım-iş parçası ikilisinde oluşan elektro motor kuvvetin (emk) ölçülmesi sağlanmıştır. Sıcaklığı bilinen bir ısı kaynağı ve sıcaklık kayıt cihazı kullanılarak sistem kalibre edilmiştir. AISI 4140 çeliği, farklı kesme hızlarında işlenirken, kurulan sistem vasıtasıyla takım/talaş arayüzeyinde meydana gelen sıcaklıklar ölçülmüştür. Bu yöntemde, yalnızca kesici takımın tezgahtan izole edilmesi ölçüm hassasiyeti için yeterlidir. Ancak kalibrasyon ve sıcaklık ölçümü sırasında, soğuk noktalardaki sıcaklık değişiminin önlenmesi veya bu sebeple oluşan EMK kayıplarının dengelenmesi gerekir.