DÜŞÜNCE BOZUKLUĞUNUN PENCERESİNDEN:SANRI TÜRLERİNİN KLİNİK TANILAR VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERLE RETROSPEKTİF İNCELENMESİ


Kutlutürk P., Çınar Bozdağ M., Selvi H. C. , Ekmekci Ertek İ. , Coşar B.

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.233-235

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.233-235