İnterstisyel Akciğer Hastalarında Artan Hızda Mekik Yürüme Testi nin Klinik BelirleyicileriClinical Determinants of the Incremental Shuttle Walk Test in Patients with Interstitial Lung Disease


Karadallı M. N., Boşnak Güçlü M., Camcıoğlu B., Köktürk N., Türktaş H. Ş.

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes