İnterstisyel Akciğer Hastalarında Artan Hızda Mekik Yürüme Testi nin Klinik BelirleyicileriClinical Determinants of the Incremental Shuttle Walk Test in Patients with Interstitial Lung Disease


Karadallı M. N. , Boşnak Güçlü M., Camcıoğlu B., Köktürk N., Türktaş H. Ş.

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes