The role of physiologic dead space measurement in predicting extubation success


ÖZYILMAZ E., AYDOĞDU M., GÜRSEL G.

Tüberküloz ve Toraks, vol.58, no.2, pp.154-161, 2010 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Tüberküloz ve Toraks
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.154-161
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Dead space ventilation (Vd/Vt) is a valuable parameter which indicates the ventilated but not perfused lung areas. The normal range is between 30-50% in mechanically ventilated patients. Increased levels could be observed in many pulmonary diseases such as pulmonary embolism, acute respiratory distress syndrome and chronic obstructive pulmonary disease. Vd/Vt is also used for the prediction of extubation success and a value of < 55-60% indicates successful extubation according to several studies. The aim of this study is to evaluate the value of baseline capnographic measurements on extubation success. A total of 35 patients were included in this prospective study; and 25 (71%) of them who were extubated successfully were named as group 1 and the remaining 10 (29%) patients with extubation failure were named as group 2. When the two groups were compared, Vd/Vt value, measured at the first 24 hours of hospitalization, was found to be higher in group 2 (0.66 vs. 0.54, p< 0.05). The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy of baseline Vd/Vt &#8805; 0.60 for predicting extubation failure according to ROC curve were 70%, 72%, 58%, 81% and 71%, respectively. In conclusion, results of this study suggest that, higher Vd/Vt values measured on the first day of hospitalization may be an early predictor of extubation failure.
Fizyolojik ölü boşluk ölçümünün ekstübasyon başarısını tahmin etmedeki rolü Ölü boşluk ventilasyonu (Vd/Vt), ventile olan ancak perfüze olmayan akciğer alanlarını gösteren değerli bir parametredir. Entübe hastalarda normal değeri %30-50 arasında olması gerekirken başta pulmoner emboli, akut solunum sıkıntısı sendromu ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi pek çok pulmoner hastalıkta artmış olarak bulunmaktadır. Son yıllarda Vd/Vt değerinin entübe hastalarda ekstübasyon başarısının değerlendirilmesinde de kullanılabileceği bildirilmektedir. Yapı- lan çalışmalarda spontan solunum denemesinin başladığı gün ölçülen Vd/Vt değerinin < %55-60 olmasının ventilatörden ayırma başarısını gösterdiği bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı yoğun bakımda solunum yetmezliği nedeniyle entübe olarak izlenen hastaların yatışta ölçülen kapnografik parametrelerinin ekstübasyon başarısının tahmin edilmesi üzerine etkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya toplam 35 hasta alındı; ekstübe edilen 25 (%71)i grup 1, ekstübe edilemeyen 10 (%29)u grup 2 olarak sınıflandırıldı. Grup 1 ve 2deki hastalar karşılaştırıldığında yatışın ilk 24 saati içinde ölçülen Vd/Vtnin grup 2de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (0.66ya karşılık 0.54, p< 0.05). Sonuçta yatışta ölçülen Vd/Vt değerinin ≥ 0.60 olmasının ekstübasyon başarısını tahmin etmede duyarlılığı %70, özgüllüğü %72, pozitif beklenen değeri %58, negatif beklenen değeri %81, doğruluğu %71 olarak bulundu. Bu çalışmanın sonuçları yatışta ölçülen Vd/Vt değerinin ≥ 0.60 olmasının ekstübasyon başarısızlığının erken bir göstergesi olabileceğini göstermiştir.