Stoma Bölgesinin İşaretlenmesinin Stomal ve Parastomal Komplikasyonlar Gelişmesi Üzerine Etkisi Çok Merkezli Prospektif Bir Araştırma


KARADAĞ A., GÜLER DEMİR S. , GÖÇMEN BAYKARA Z. , Sercan k., Eylem T., Rabia C., ...More

XV. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey