BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BAŞARI ALGILARINDA YORDAYICI OLARAK AKADEMİK İYİMSERLİK, PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE FİZİKSEL ÖZ SAYGI


KARAÇAM A., PULUR A.

15. INTERNATIOPNAL SPORTS SCIENCES CONGRESS, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri