Dijital Okluzal Kayıt ve Sanal Artikülatör Kullanımının Klinik Okluzal Uyumlama Gereksinimine Etkisi: Bir Literatür Derlemesi.


ERGÜN G. , ATAOL A. S. , TEKLİ B.

VI. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (Multicongress Gaziantep), 26 - 27 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri