Dijital Okluzal Kayıt ve Sanal Artikülatör Kullanımının Klinik Okluzal Uyumlama Gereksinimine Etkisi: Bir Literatür Derlemesi.


ERGÜN G., ATAOL A. S., TEKLİ B.

VI. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (Multicongress Gaziantep), 26 - 27 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes