Depresif bozukluk tanılı hastalarda bağlanma biçimleri ve çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının zihin kuramı becerileri ve hastalık seyri üzerine etkileri”


Arıkan Günay A., EKMEKCİ ERTEK İ. , KARADAĞ R. F.

55. ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey