Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Fen Laboratuvarı 2 Başarı Testinin Geliştirilmesi (Pilot Uygulama), Öğrencilerin Bekledikleri Notlarla Aldıkları Notlar Arasındaki İlişkive Yeni Programdaki Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri


TARAKÇI B., YÜKSEL İ.

V. Uluslararası Multidisipliner Çalişmaları Sempozyumu(ISMS), 16 - 17 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri