Fmce (Force And Motıon Conceptual Evaluatıon) TestininTürkçe’ye Uyarlanması ve Öğretmen Adaylarının KavramYanılgılarının Belirlenmesi


KANLI U., GÜLÇİÇEK Ç.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes