Yerli olarak üretilen zirkonya veneer seramiğinin bir ticari ürünle karşılaştırılması/Comprasion of a domestic zirconia veneer-ceramic with a commercial product


AKAT B., ÇAKIRBAY TANIŞ M. , ÇULHAOĞLU A. K. , KILIÇARSLAN M. A.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi/23rd ınternational Scientific Congress of Turkısh Prosthodontics and Implantology Association, 9 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri