Pulmoner alveoler proteinozisde tüm akciğer lavajında anestezik yaklaşım


COŞKUN D. , MAHLİ A., ARSLAN M. , KÖKTÜRK N. , TÜRKTAŞ H. Ş.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi., Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye