Dynamic Contrast Enhanced MR Imaging Applications in Evaluation of Head and Neck Tumors


ÖZER H., ÖNER A. Y. , YAZOL M. , barutçu b., AYDİL U. , KIZIL Y.

KCR, 20 - 23 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri