Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutum, Görüş ve Davranışlarının Belirlenmesi


SİNAN Ö., BİLGİLİ N. , MUTLU A.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri