Anadolu'da ve Kuzey Kafkasya'da Yaşayan Nogay Türklerinde Doğum Sonrası İnançlar


Ergönenç D., Benli H.

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.87-100, 2011 (Peer-Reviewed Journal)