High endocan level is associated with Graves disease


aksan s., YALÇIN M. M. , EROĞLU ALTINOVA A. , AKTÜRK M. Y. , TÖRÜNER F. S.

20th european congress of endocrinology, 19 - 22 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri