Modifiye DCF Tedavisi Alan Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Vaskuler Endotelyal Buyume Faktorunun VEGF Prediktif Ve Prognostik Rolü


YAZICI O. , AKSOY S., Uçar Ö., ÖZDEMİR N., ŞENDUR M. A. N. , Arık Z., ...More

20. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey