Modifiye DCF Tedavisi Alan Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Vaskuler Endotelyal Buyume Faktorunun VEGF Prediktif Ve Prognostik Rolü


YAZICI O. , AKSOY S., Uçar Ö., ÖZDEMİR N., ŞENDUR M. A. N. , Arık Z., ...Daha Fazla

20. Ulusal Kanser Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye