Knowledge, attitudes and behaviors in geographical indications of Turkish adults


GEZMEN KARADAĞ M. , AĞAGÜNDÜZ D.

3rd International Congress on Food Technology, 10 - 12 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri