YAŞLI BİREYLERİN EVDE BAKIMINDA YAŞANAN ETİK SORUNLAR


BAŞAR KARA B., BİLGİLİ N.

1.ULUSLARARASI 2. ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 Nisan 2018