Malign intratorasik lenf nodlarındaki vasküler imaj paterninin Endobronşiyal Ultrasonografi ile değerlendirilmesi


YILMAZ DEMİRCİ N. , MEMMEDOVA S., YURDAKUL A. S.

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, 17 - 21 Ekim 2015