As a protectıve and therapeutıc agent agaınst alzheımer’xxs: curcumın


ATABİLEN B. , AKBULUT G. , TEK N. , ALTINTAŞ H. B.

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017