KOAH Tanısı İle İzlenen Hastalara Uygulanan Motivasyonel Görüşme ve Eğitimin KOAH Yönetimi ve Sonuç Parametreleri Üzerindeki Etkisi


Tülüce D., Kayalar A., Geniş B., KÖKTÜRK N. , KUTLUTÜRKAN S., GÜRHAN N., ...More

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık KOngresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey