DUS WEIBULL DISTRIBUTION AND PARAMETER ESTIMATION


GÜL H. H. , ACITAŞ Ş., ŞENOĞLU B., BAYRAK H.

ÇUKUROVA 2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019, ss.271-272

  • Sayfa Sayıları: ss.271-272