İlköğretim okullarında öğretmen beklentilerini etkileyen öğrenci özellikleri


Creative Commons License

Erdamar G., Tezel Şahin F.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM YÖNETIMI / EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE, vol.8, no.3, pp.390-413, 2002 (Scopus)