TÜRKİYE DE ENERJİ SANTRALLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE SEÇİMİ


Erdem S., Gencer C. , Atmaca H. E. , Karaca T., Kızılkaya Aydoğan E.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.10, pp.243-252, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.243-252

Abstract

Enerji ve tercih edilen enerji kaynağı değerlendirilirken fiyatı, elde edilme kolaylığı, başka ülkelere bağımlılık ve ayrıca çevre ve sağlık etkileri göz önüne alınır. 2007 de İTÜ’nün yaptığı “Türkiye’de Enerji ve Geleceği” isimli çalışmada yaklaşık 6.5 milyarlık dünya nüfusunun 4.5 milyarının, dünya ortalamasından daha düşük enerji tükettiği; 2.4 milyarının hala ticari olmayan enerji kaynaklarına (odun, bitki-hayvan artıkları) bağlı olduğu; 1.6 milyara elektriğin ulaşmamış olduğu ve gelişmiş ülkelerde kişi başına enerji tüketiminin gelişmekte olan ülkelere göre 7 katı yüksek olduğu ifade edilmiştir. Son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin artan enerji talepleri nedeniyle devletler alternatif enerji arayışlarına yönelmişlerdir. Yapılan çalışmada, Türkiye’de enerji sektöründe çalışan kişilerle görüşülerek, enerji santrali seçiminde, 6 alternatif ve 5 kriter belirlenmiştir. Alternatifler kömür/linyit enerji santralleri, doğalgaz çevrimli enerji santralleri, hidroelektrik enerji santralleri, nükleer enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri ve rüzgâr enerji santralleridir. Kriterler ise çevre, teknoloji ve sürdürülebilirlik, etkiler, kurulum ve karlılık dır. Bu alternatifler arasından seçim yapılırken analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin sonuçları analiz edilerek, hangi yöntemin seçilmesi gerektiğine karar verilmiştir.