Aggressıve Central Gıant CellGranulomaCausıngToothResorptıon


GÜMÜŞOK M., DEMİREL O., OKUR B., BARIŞ E. , TORAMAN ALKURT M. , ÜÇOK C. Ö.

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015