Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeyleri ve akademikertelemeleri üzerine betimsel bir çalışma


TEKKURŞUN DEMİR G. , HALICI A., ÖTKAN C. Ç.

Erpa International Congress On Education 2017, 18 - 20 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri