In Vitro İnsan Lenfositlerinde Luteolin in Genotoksik ve Antigenotoksik Etkilerinin Mikronükleus Testi İle Belirlenmesi


ESRA E., YÜZBAŞIOĞLU D. , ÜNAL F.

Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey