Evde bakım hastalarında basınç yaralanmalarının önlenmesi ve karşılaşılan engeller


AYDOĞAN S., ÇALIŞKAN N.

Uluslararası Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018