Çokuluslu Şirketlerin Kentsel Mekan Kurgusu Üzerine Etkileri: Ankara Örneği


Sat N. A.

Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları, KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, , Ankara, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.37-50

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.37-50