Mesleki Gelişime Yönelik Tutum Ölçeği (MGTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÇETİN F.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.827-844, 2018 (Peer-Reviewed Journal)